Ազգային Վարժարանի Յիսնամեակի Հանդիսութիւններու Գործադիր Մարմին

2010 թուականի Մարտ ամսուն, Քուէյթի եւ Արաբական Ծոցի Երկիրներու Թեմական խորհուրդի լիագումար նիստի թելադրանքով, 10 Ապրիլ 2010-ին, Քուէյթի Ազգային վարչութիւնն ու հոգաբարձութիւնը համախորհուրդ յառաջացուցին Յիսնամեակի Հանդիսութիւններու Գործադիր Մարմինը, որն իր առաջնահերթ հանգրուանը նկատեց արժեւորել Ազգային վարժարանի յիսնամեայ ճանապարհը՝ 2010-2011 տարեշրջանը յայտարարելով Յիսնամեակի տարեշրջան, որուն համար մշակեց զանազան բնոյթի մշակութային եւ դաստիարակչական միամեայ ծրագիրներ:

Յիսնամեակի հանդիսութիւններուն նախագահութիւնը ստանձնեց, գաղութիս անձնուրաց բարերար, Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան ասպետ՝ պրն. Մելիք Մելիքսէթեան, որն  ամենայն վեհանձնութեամբ եւ պատրաստակամութեամբ ընդառաջեց մեր խնդրանքին:

Մարմինս իր լայնածաւալ եւ բազմաբնոյթ ծրագիրներուն իրագործման մէջ ամենակարեւոր հանգրուանը համարեց՝ համախմբել աշխարհով մէկ սփռուած Քուէյթի Ազգային վարժարանի շրջանաւարտներն ու երբեմնի Քուէյթի մէջ ապրող եւ մեծ վաստակ ունեցող ազգայինները, նուիրեալներն ու կրթական մշակները, որպէսզի տարաբնոյթ գործունէութիւններով եւ արդիւնաւէտ ծրագիրներով իրենց  աշխոյժ մասնակցութիւնը բերեն Քուէյթի Ազգային վարժարանի յիսնամեակին նուիրուած ձեռնարկներուն:

Սոյն մտայղացման գլխաւոր հանգրուանը հանդիսացաւ Արեւմտեան Ամերիկայի գաղութը, ուր կայք հաստատած են մեծ թիւով նախկին քուէյթահայեր: 12 Մայիս 2010-ին, յառաջացաւ Ամերիկայի օժանդակ գործադիր մարմին մը, որն անվարան ընդառաջեց մեր խնդրանքին եւ ծրագրեց բազմաթիւ գործունէութիւններ Ամերիկայի մէջ:

Յիսնամեակի Գործադիր Մարմնի 2010-2011 տարեշրջանի իրագործած ծրագիրներն էին.-

1.- 2010-2011 տարեշրջանի վերամուտին, իւրաքանչիւր աշակերտի բաժնուեցաւ աշակերտական ծրար մը՝ հարուստ զանազան գրենական պիտոյքներով:

2.- 2010 թուականի Նոյեմբեր ամսուն, լոյս տեսաւ յիսնամեակի տեղեկագիրքը, որուն մէջ  մանրամասնօրէն ներկայացուած էր միամեայ ծրագիրներ, հարցազրոյցներ: Տեղեկագիրքի ծանուցումներու բաժնին մէջ իրենց մասնակցութիւնը բերին ինչպէս Քուէյթէն, նոյնպէս ալ Հայաստանէն, Ամերիկայէն, Ֆրանսայէն, Սուրիայէն, Լիբանանէն, Քաթարէն եւ Արաբական Էմիրութիւններէն շատ գործարարներ, իսկ կարգ մը ազգայիններ յատուկ խօսքերով իրենց շնորհաւորական մաղթանքները փոխանցեցին Ազգային վարժարանի մեծ ընտանիքին:

3.- 22 Հոկտեմբեր 2010-ին, տեղի ունեցաւ մանուկներուն նուիրուած յատուկ երգահանդէս, մանկական երգերու մեկնաբան՝ Թալինի մասնակցութեամբ:

4.- Քուէյթի Ազգային վարժարանը, ուսուցիչները վերապատրաստելու նպատակով, Նոյեմբեր ամսուն Քուէյթ հրաւիրեց հայրենի բազմավաստակ մանկավարժ՝ տիկ. Ժուլիէտա Կիւլամիրեան: Մօտ մէկ ամսուան տեւողութեամբ, վարժարանիս ուսուցչաց կազմը կանոնաւորապէս հետեւեցաւ ամէնօրեայ սեմինարներուն, ինչպէս նաեւ գործնական աշխատանքներուն: Այս առիթէն օգտուելով, գաղութէս ներս տեղի ունեցաւ դասախօսական երեկոներ եւ ծնողական օգտաշատ հանդիպումներ:

5.- Յիսնամեակի Գործադիր մարմնի ծրագիրներուն մաս կազմեց նաեւ Ազգային վարժարանի տարեկան աւանդական քերմէսի կազմակերպման աշխատանքը՝ 24,25,26, Փետրուար 2011-ին: Այս առիթով Ֆրանսայէն հրաւիրուեցաւ մանկական երգերու սիրուած երգիչ՝ Մարդին Եորկանցը:

6.- 2011 թուականի Մարտ ամսուն Լիբանանէն ժամանեց Անթիլիասի միաբաններէն Տէր Գրիգոր Ծ. Վրդ. Չիֆթճեան եւ չորս օրերու ընթացքին, զանազան նիւթեր պարբակող դասախօսութիւններով հանդէս եկաւ վարժարանիս աշակերտութեան, ծնողներուն եւ համայն քուէյթահայութեան:

7.- 2011 թուականի Մարտ ամսուն, մարմինս համագործակցութեամբ ՀՀ Արտակարգ եւ Լիազօր դեսպան՝ պրն. Ֆատէյ Չարչօղլեանի, կազմակերպեց հայկական մշակութային օր, ուր գաղութս ժամանեց  Հայաստանի Պարի Պետական անսամպլը: Սոյն միջոցառման, բազմաթիւ պետական եւ բարձրաստիճան մարդկանց հետ ներկայ գտնուեցաւ նաեւ  Հայաստանի Հանրապետութեան Մշակոյթի նախարար՝ տիկ. Յասմիկ Պօղոսեան:

8.- Քուէյթի Ազգային վարժարանի պատմութիւնը լիարժէք գնահատելու եւ անոր կերտողներուն փառք ու պատիւ շնորհելու նպատակէն մեկնած, Յիսնամեակի Հանդիսութիւններու Գործադիր մարմինը նախաձեռնեց Ազգային վարժարանի յիսուն տարիներու անխափան երթը արտայայտող եւ զայն ճշմարիտ փաստի վերածող յուշաքարի մը զետեղման աշխատանքը, որուն պարտականութիւնը ստանձնեց հայրենի քանդակագործ՝ պրն. Մկրտիչ Մազմանեան:

9.- Սուրիահայ բազմավաստակ մանկավարժ, գրականագէտ եւ լեզուագէտ՝ պրն. Յակոբ Չոլաքեան ստանձնեց Ազգային վարժարանի յուշամատեանի պատրաստութեան աշխատանքը, որ լոյս տեսաւ 17 Մայիս 2011-ին, մեկենասութեամբ Մելիքսէթեան եղբայրներու: Յուշամատեանի աշխատանքներուն օժանդակելու համար Գործադիր մարմինը յառաջացուց յուշամատեանի օժանդակ յանձնախումբ մը:

10.- Քուէյթի պատմութեան մէջ առաջին անգամ ըլլալով լոյս տեսաւ հասցէատետր, որն իրար կամրջեց անցեալի եւ ներկայի քուէյթահայերը:

11.- Մայիսեան եզրափակիչ ձեռնարկներ.-

       Ա.- 17 Մայիս 2011-ին, տեղի ունեցաւ Ազգային վարժարանի յուշամատեանի շնորհանդէս եւ յուշակոթողի բացման արարողութիւն:

Սոյն ձեռնարկին ներկայ գտնուեցան Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Վեհափառ Հայրապետ ՆՍՕՏՏ Արամ Ա. Կաթողիկոս, գերաշնորհ՝ Տէր Շահէ եպս. Փանոսեան, Սփիւռքի նախարար՝ տիկ. Հրանոյշ Յակոբեան, ՀՅԴ Բիւրոյի ներկայացուցիչ՝ պրն. Աղուան Վարդանեան, ՀՀ Արտակարգ եւ Լիազօր դեսպան՝ պրն. Ֆատէյ Չարչօղլեան:

       Բ.-  18 Մայիս 2011-ին, յոբելինական պաշտօնական հանդիսութիւն, որուն ներկայ գտնուեցան Հայաստանի Հանրապետութեան Կրթութեան եւ Գիտութեան նախարար՝ պրն. Արմէն Աշոտեան, Սփիւռքի նախարար՝ տիկ. Հրանոյշ Յակոբեան,  Քուէյթի բարձրաստիճան անձեր, օտարերկրեայ դեսպաններ եւ հիւրեր: Հանդիսութեան ընթացքին պարգեւատրուեցան Ազգային վարժարանի ուսուցչաց կազմը:

       Գ.- Յիսնամեակի Հանդիսութիւններու պաշտօնական եզրափակիչ հանդիսութիւնը տեղի ունեցաւ 19 Մայիս 2011-ին՝ խրախճանք- պարահանդէսով: Հրաւիրուած էին Հայաստանի ժողովրդական արտիստ՝ Ռուբէն Մաթէոսեան, հայրենի երգիչ՝ Արման Յովհաննէսեան, Անուշ եւ Ինկա Արշակեաններ, Արմինկա:

Անշուշտ այս բոլոր հանդիսութիւններուն կողքին, ունեցանք նաեւ դաստիարակչական, աշակերտական արտադասարանային բազմազան ձեռնարկներ՝ հարց-պատասխանի մրցոյթ, երգի եւ ասմունքի մրցոյթ, նկարչական ցուցահանդէս, հայկական տոհմիկ շաբաթ եւ այլ զանազան ձեռնարկներ:

ՀՀ Սփյուռքի նախարարի շնորհավորանքը (PDF)

ՀՀ Մշակույթի նախարարի շնորհավորանք (PDF)

[1] 2 3 »


P.O.Box: 8157,
Salmiyeh 22052 Kuwait

Հեռ.՝   +965 25614392
Ֆաքս՝ +965 25612618
Էլ. փոստ՝ 
prelacy@armenianprelacykw.org

Բաժանորդագուիլ նորութիւններուն

Կայքի ձեւավորումը եւ նախագծումը` Ayb Solutions