ԱՊՐԻԼԵԱՆ ԶՈՀԵՐՈՒ ՅԻՇԱՏԱԿԻՆ ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ ՀՍԿՄԱՆ ԵՐԵԿՈՅ

15.05.2015
ԱՊՐԻԼԵԱՆ ԶՈՀԵՐՈՒ ՅԻՇԱՏԱԿԻՆ ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ ՀՍԿՄԱՆ ԵՐԵԿՈՅԱՊՐԻԼԵԱՆ ԶՈՀԵՐՈՒ ՅԻՇԱՏԱԿԻՆ ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ ՀՍԿՄԱՆ ԵՐԵԿՈՅԱՊՐԻԼԵԱՆ ԶՈՀԵՐՈՒ ՅԻՇԱՏԱԿԻՆ ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ ՀՍԿՄԱՆ ԵՐԵԿՈՅ

ԱՊՐԻԼԵԱՆ ԶՈՀԵՐՈՒ ՅԻՇԱՏԱԿԻՆ ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ ՀՍԿՄԱՆ ԵՐԵԿՈՅ
Հինգշաբթի, 23 Ապրիլ 2015-ի երեկոյեան ժամը 8:30-ին, Քուէյթի Ս. Վարդանանց եկեղեցւոյ մէջ Հովանաւորութեամբ՝ Թեմիս Բարեջան Առաջնորդ Գերպ. Տ. Մասիս Ծ. Վրդ. Զօպուեանի եւ կազմակերպութեամբ Հ.Յ.Դ. Ք.Ե.Մ. եւ Հ.Դ.Պ.Մ. զոյգ միութիւններու տեղի ունեցաւ հսկում, ի յիշատակ 20-րդ դարու առաջին եղեռնի՝ Հայոց ցեղասպանութեան 100-րդ տարելիցին:
Հսկման երկոյին ներկայ էին՝ ՀՀ Արտակարգ եւ Լիազօր դեսպան Պրն. Ֆատէյ Չարչօղլեան եւ հիւպատոս Պրն. Լեւոն Պետ...րոսեան եւ Ազգային Մարմիններու ներկայացուցիչներ:
Սոյն երեկոյի բացման խօսքը կատարեց ընկհ. Դուին Ուզաթմաճեան, որուն յաջորդեց Հ.Յ.Դ. Ք.Ե.Մ.-ի վարչութեան ատենապետ՝ ընկ. Գէորգ Նալճեան, ներկայացնելով վարչութեան խօսքը:
Ապա մեներգեց՝ ընկհ. Սարինա Ատանալեան «Ատանայի Կոտորածը», դաշնամուրի ընկերակցութեամբ՝ ընկ. Ճորճ Արապաթլեանի: Որմէ ետք, ընկհ. Սիլվա Սարգօ Պաղտասարեան փոխանցեց Հայ Դատի խօսքը:
Ելոյթ ունեցաւ ընկ. Կարօ Նարեկ Կարապետեան, Յովհաննէս Թումանեանի «Հայրենիքի Սէրը» ասմունքով:
Ապա յաջորդաբար ցուցադրուեցան, մեներգ՝ «Սուրբերուն Աչքերը», կատարողութեամբ ընկհ. Լիլա Կարապետեանի, ասմունք՝ Պարոյր Սեւակի «Ղողանջ Նախճիրի», կատարողութեամբ՝ ընկհ. Սէրլի Թովմասեանի եւ ասմունք՝ Պարոյր Սեւակի «Ղողանջ Եղեռնական», կատարողութեամբ ընկհ. Կասիա Աբիկեանի:
Վերոյիշեալներուն յաջորդեց ընկ. Խաչիկ Մելքոնեան «Բամբ Որոտան» մեներգով, որուն ընկերակցեցաւ ընկ. Ճորճ Արապաթլեան դաշնամուրի վրայ:
Ետքը օրուան պատգամաբեր ընկ. Յակոբ Էմրազեան փոխանցեց օրուան խորհուրդը: Պատգամաբերը շեշտը դրաւ Թուրք կառաւարութեան կողմէ Հայոց Ցեղասպանութեան ճանաչման եւ արդար հատուցման գաղափարներուն վրայ:
Գեղարուեստական բաժնի աւարտին խումբ մը պատանիներ ներկայացուցին կենդանի պատկեր ընկ. Պերճ Շահպազեանի հսկողութեամբ, որուն յաջորդեց պատանեկան երգչախումբը, ղեկավարութեամբ Տիկ. Թամար Թէմամեանի:
Յաւարտ երեկոյեան, Թեմիս Բարեջան Առաջնորդ՝ Գերպ. Տ. Մասիս Ծ. Վրդ. Զօպուեան փոխանցեց իր հայրական պատգամը, մէջբերելով Հայաստանի եւ սփիւռքահայութեան միասնակամութեան եւ անխոնջ պայքարի կարեւոր դերը, հայ դատի արդար լուծման եւ ժողովուրդին գոյատեւման ու շարունակականութեան ի նպաստ:P.O.Box: 8157,
Salmiyeh 22052 Kuwait

Հեռ.՝   +965 25614392
Ֆաքս՝ +965 25612618
Էլ. փոստ՝ 
prelacy@armenianprelacykw.org

Բաժանորդագուիլ նորութիւններուն

Կայքի ձեւավորումը եւ նախագծումը` Ayb Solutions