Մեր Խօսքը

Մասիս Ծ. Վրդ. ԶօպուեանՄեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան հովանաւորութիւնը վայելող Քուէյթի Ազգային Առաջնորդարանը, իր Կաթողիկոսական Փոխանորդով, հոգեւոր հովիւով եւ եկեղեցական-ազգային բոլոր կառոյցներով, նոր մարտահրաւէրներու դիմաց կանգնած, Թեմի վերածաղկումի մնայուն առաքելութեան լծուած է՝ ամուր հաւատքով ու վճռակամութեամբ:

Սոյն կայքէջը հայելին է Քուէյթահայ գաղութի կեանքին ու գործունէութեան, որու ընդմէջէն կարելի է ծանօթանալ Քուէյթի Ազգային Վարչութեան ծրագրերուն եւ աշխատանքին:

Քուէյթի Ազգային Վարչութիւնը, Թեմին գործադիր վարչութիւնն է, որ ընտրուած է Թեմի Երեսփոխանական ժողովին կողմէ՝ ծառայութեան երկամեայ շրջանի համար: Անոր պարտաւորութիւնն է, կազմակերպել Ազգային Առաջնորդարանի գործունէութիւնը եւ մօտէն հետեւիլ հայ համայնքի կրօնական, հոգեւոր, ազգային, կրթական եւ հայապահպանութեան նուիրական գործին:

Նկատի առնելով եկեղեցւոյ կենսական կարեւորութիւնը եւ սերունդներու քրիստոնէական առողջ դաստիարակութեան աւանդումը, Ազգային Վարչութիւնը Թաղական Խորհուրդին ճամբով եւ անոր կողքին գտնուող Տիկնանց Յանձնախումբին, Կիրակնօրեայ Վարժարանին, ինչպէս նաեւ Շաբաթօրեայ սուրբ գրոց սերտողութիւններուն ճամբով, կþաշխատի հոգեւոր սնունդ մատակարարել մեր հաւատացեալ ժողովուրդին, մանաւանդ մեր երիտասարդութեան, որ կորիզը կը կազմէ Քուէյթի հայ համայնքին:

Եկեղեցւոյ կողքին զուգահեռ, վճռական ու փրկարար է Ազգային Վարժարանին ներկայութիւնը համայնքէն ներս, որ գուրգուրանքի առարկան եղած է եւ է իւրաքանչիւր քուէյթահայու համար: Հոգաբարձութեան վստահուած այս կրթական օճախը ուսման կեդրոն ըլլալու կողքին, հայեցի առողջ դաստիարակութեան եւ հայապահպանութեան հասկացողութեամբ սիրտը կը կազմէ Քուէյթի հայկական գաղութին: 

Քուէյթի եւ Շրջակայից Հայոց Թեմը իր ուսումնական ու հոգւոր կեդրոններու կողքին, օժտուած է ազգային, մարզական, մշակութային եւ ընկերային մարմիններով, որոնք իրենց գործունէութեամբ կու գան առաւել ճոխացնելու ու հարստացնելու ազգային-եկեղեցական կեանքը, իրենց աշխատանքներուն մէջ կեդրոնական ներկայութիւն դարձնելով մեր ժողովուրդի զաւակները:

Քուէյթի Ազգային Վարչութիւնը, նոր տագնապներու ու մարտահրաւէրներու դիմաց, կը դիմէ ամէն փորձի միասնական ճիգով ու առողջ ծրագրաւորումով դէմ դնելու ապագայի ամէն ոտնձգութիւններուն: Հայ մնալ, Սփիւռքի եւ մանաւանդ Միջին Արեւելքի մեր հայ գաղութներու դիմագրաւած դժուարութիւններուն դիմաց, կը նշանակէ ամրօրէն կառչած մնալ մեր ազգային ու եկեղեցական գանձերուն ու մանաւանդ մեր ազգային իրաւունքներուն՝ Հայ Դատին, օր մը ամբողջական Հայրենիքին մէջ, ամբողջական հայութեամբ ըլլալու հաւատքով ու տեսիլքով:

Մասիս Ծ. Վրդ. Զօպուեան
Կաթողիկոսական Փոխանորդ
Քուէյթ 2014P.O.Box: 8157,
Salmiyeh 22052 Kuwait

Հեռ.՝   +965 25614392
Ֆաքս՝ +965 25612618
Էլ. փոստ՝ 
prelacy@armenianprelacykw.org

Բաժանորդագուիլ նորութիւններուն

Կայքի ձեւավորումը եւ նախագծումը` Ayb Solutions